Nico van Kappel is fascinated by the dynamic nature of the Dutch coast and wetlands. The changing seasons and tides ensure that things are always different. Nico’s background in ecology helps in telling the story of these ecosystems. Nico’s images are characterised by his creative compositions, use of colour and context. His images are all about storytelling. Nico is an experienced workshopleader, produces lectures and commisioned work.

--------------------------------

Nico van Kappel is gefascineerd door de dynamiek van de Nederlandse kust en rivierengebied. De invloeden van seizoenen en getijden zorgen ervoor dat het altijd anders is. Deze dynamiek brengt Nico ook over in zijn beelden. Niet gehinderd door zijn kennis als ecoloog gaat hij voor esthetische beelden met veel sfeer en kleur. Het beeld moet spreken en het verhaal vertellen van de dynamische natuur. Nico is een ervaren workshopleider, geeft lezingen en werkt in opdracht.

Copyright Worldwide © Nico van Kappel Photography