November 2011

Article text
Hidden

A juvenile Black-crowned Night Heron hidden in the Tidal Forest. This small heron species although quite common in other parts of the world became quite rare in the Netherlands during the 1800’s due to loss of habitat and hasn’t really recovered since. There are about six wild breeding pairs left in the Netherlands. These birds are mainly active at night and are very easy to overlook (especially the young ones). To make this image above I used an opening in the foliage between me and the Night Heron to get a sharp portrait and then frame it with green. This image also says something about their hidden way of life.

Nikon d700 and 200-400 vr and 1.4x teleconverter iso 1250
------------------------------------

Verborgen

Gluren naar een eerstejaars kwak die teruggluurt. De officiële status van de Kwak (een soort nachtreiger) in Nederland is: uitgestorven in het wild, met sommige jaren enkele broedgevallen. Gezien de hoeveelheid waarnemingen van (ook jonge) vogels in de Biesbosch en de zoetwatergetijderivieren in de Delta de afgelopen jaren zou dit op enkele nieuwe broedgevallen kunnen wijzen. In tegenstelling tot de andere reigersoorten in Nederland is de kwak hoofdzakelijk een nachtdier, dit samen met de verborgen leefwijze in moerasbossen zorgt ervoor dat ze vaak over het hoofd worden gezien. Dit jonge exemplaar hield zich met een soortgenoot op in een wilgenvloedbos langs de getijderivier het Spui. Door een opening tussen de wilgen kon ik de vogel ‘omlijsten’ en iets vertellen over de verborgen leefwijze.

Nikon d700 and 200-400 vr en 1.4x teleconverter iso 1250
Recent