June 2012

Article text
Architect

European Beavers were driven to extinction in the Netherlands in 1826, after a long period of persecution and habitat destruction. In 1988 the first beavers were reintroduced and now the total population in the Netherlands is estimated at about 600 individuals. One of the reasons beavers were reintroduced was because they were considered to be a missing link in the river ecosystem. Beavers modify their habitat, by taking down trees or building dams in small waterways they create open areas in forests and more variation in forest ecosystems. They create new habitat for animals and plants that need a more open landscape.

The image above was made in the Biesbosch National Park in the Netherlands from a boat (thank you again Bas!). I like showing where animals live and a zoom lens is ideal for this approach. The branch that has been stripped of its bark and the willow seeds on the water finish the image for me.

Nikon d700 and 200-400mm lens at f4

------------------------------------

Architect

In de 1826 stierf de Europese Bever in Nederland uit. Sinds 1988 worden ze geherintroduceerd in het Rivierengebied. Het gaat erg goed met de bever en dit is een van de grootste succesverhalen in de Nederlandse Natuurbescherming. Ze verspreiden zich de laatste tijd snel en duiken overal op langs de grote rivieren en zelfs in woonwijken! Er zijn inmiddels ook dieren uitgezet in Groningen/Drenthe en dieren ontsnapt en verwilderd in Flevoland. De totale Nederlandse populatie wordt op 600 geschat. Om het succes te vieren heeft de zoogdiervereniging 2012 uitgeroepen tot het jaar van de Bever. Bevers werden vóór de herintroductie gezien als een ontbrekende schakel in het rivierengebied. Door het oogsten van bomen en de constructie van dammen zorgen zij voor open plekken en dus variatie in het rivierbos. Op deze plekken krijgen nieuwe planten en dieren kansen om zich te vestigen.

Onlangs heb ik deze architecten (of zijn het bouwvakkers?) van het rivierlandschap van dichtbij kunnen bewonderen (Bas bedankt!). Bovenstaande beeld werd vanuit een boot gemaakt. Ik laat graag dieren in het landschap zien, dan is een zoomlens ideaal. De wilgenzaden op het water en de geschilde tak maken het beeld voor mij compleet.

Nikon d700 en 200-400mm lens f4
Recent