August 2012

Article text
Life in Industry

As of 2012 the Port of Rotterdam is the fourth largest harbour in the world (the three largest are in China). The harbour is home to a lot of heavy industry and related container and bulk transport infrastructure. At first sight, especially when seen from the highway this is probably one of the least appealing places for a nature photographer. However between the industry there is a lot to see. Large tracts of land are not yet in use and tracts of land under highvoltage powerlines and above underground cables remains barren. Due to its location along the coast and relative quiet (no beachbums in industry) many species that are scarce along the dutch coast have come to call the harbour home. Natterjack toads, rabbits, roe deer, 12 species of orchid, large breeding colonies of terns, waders and gulls are some examples of hidden life in industry.

The image above shows the contrast between the flowering grasslands in summer and the industry, helped along by the contrast in colour.

Nikon D800 and 70-200mm lens iso 400 f7,1 1/3 sec
------------------------------------

Natuur Industrie

Anno 2012 is de haven van Rotterdam de vierde haven van de wereld (drie Chinese havens zijn groter). Op de maasvlakte is vooral veel zware industrie met bijbehorende container en bulk transport. Vanaf de A15 lijkt dit een van de minst aantrekkelijke gebieden voor een natuurfotograaf. Grote delen van de maasvlakte zijn echter niet bebouwd, leidingstraten en het land onder hoogspanningsmasten liggen braak. Vanwege de relatieve rust (weinig toeristen) en locatie langs de kust zijn de stukken land tussen de industrie erg aantrekkelijk voor (ook zeldzame) soorten van natte duinvalleien en stranden. Rugstreeppadden, hordes konijnen, ree├źn, 12 soorten orchidee, grote kolonies sterns en meeuwen zijn voorbeelden van de natuurlijke rijkdom van de haven.

Het beeld hierboven laat de (kleur) contrast zien tussen industrie en natuur dat de maasvlakte zo boeiend maakt.

Nikon D800 en 70-200mm lens iso 400 f7,1 1/3 sec
Recent