December 2012

Article text
Cosmos

This looks like an image taken by the Hubbell telescope but it’s actually a lot smaller. The actual size of this image is not measured in light years but centimeters. What caused this psychedelic scene are iron bacteria. These bacteria live on mineral rich water and often form a so called bacterial film layer that can, depending on the species and the way the light hits it look really colourful.

Nikon d800 and 105mm f2.8 at f13 1/50 iso 320

------------------------------------

Kosmos

Wat hier eerder op een foto van de Hubbelltelescoop lijkt is eigenlijk een stuk kleiner. In plaats van lichtjaren gaat het hier om vierkante centimeters. Dit zijn ijzerbacteriën die op mineraalrijk water leven en een zogenaamde bacteriënfilm vormen. Soms zijn deze ‘films’ erg kleurrijk en afhankelijk van het licht dat erop valt en om welke soorten het gaat levert dit soms erg kleurrijke beelden op.

Nikon d800 en 105mm f2.8 met f13 1/50 iso 320
Recent