March 2017

Article text
New world

From 2014 onwards I became more interested in marine life. I started off looking for sea creatures while turning boulders at low tide (rock pooling) along the coast of the Oosterschelde or Eastern Scheldt National Park in the Netherlands. All images are made on location using either a field studio or taking a white acrylic sheet, an underwater housing and underwater strobes below the surface. The inspiration came from the amazing Meet Your Neighbours project. The final images are composites made in Photoshop to showcase biodiversity or variation in the same species. More images in the new Oosterschelde image gallery on this site.

Nikon D800 and nikkor 105mm lens, sometimes with extension tubes for the smaller creatures. Field studio with multiple strobes or acrylic sheet and Ikelite sub strobes and underwater housing.

------------------------------------

Nieuwe wereld

Sinds begin 2014 ben ik mij naast het leven op land, ook gaan richten op het onderwaterleven. Ik ben begonnen met stenenkeren (rock pooling) langs de Oosterschelde. In het gebied tussen hoog- en laagwater leeft een bont gezelschap aan zeedieren en planten. Om hiervan de soortenrijkdom te laten zien, heb ik, geïnspireerd door het Meet Your Neighbours project, een veldstudio gemaakt. Hiermee worden dieren, in het veld!, tegen een helder wit achtergrond gefotografeerd met alleen flitslicht. Af en toe ben ik ook met een plaat acrylaat plastic, een onderwaterhuis voor mijn camera en onderwaterflitsers het water ingegaan om beelden te maken van dieren die vastgegroeid zijn aan de ondergrond, zoals hydroidpoliepen. De verschillende beelden kunnen dan later (met Photoshop) weer bij elkaar gevoegd worden om in een oogopslag de soort- en of kleurenrijkdom te laten zien. Meer beelden in de portfolio op deze site.

Nikon D800 en 105mm soms met tussenringen voor het hele kleine spul. Veldstudio met meerdere flitsers of stuk acrylaat plastic, Ikelite onderwaterhuis en flitsers.
Recent