April 2012

Article text
Tidal forest

This is probably what the forests in the freshwater part of the Dutch delta looked like before deforestation and land reclamation. No pristine remnants survive. The area in which sufficient tidal action is still present today, is tiny due to the delta works (reducing or stopping tidal action). The forests are flooded at high tide, twice a day with a difference in water levels of up to 1 meter. The most interesting forests are found close to and even in Rotterdam. Due to there being enough natural dynamics, species such as summer snowflake, roe deer, Black-crowned Night Heron, spoonbills and European beavers are back. In spring the forest floor is covered by a subspecies of marsh marigold only found in certain tidal freshwater habitats. During high tide many flowering plants are submerged to only re-emerge at low tide.

Nikon d700 and 14-24mm at 1/100 iso 400 f14
------------------------------------

Wilgenvloedbos

Dit is waarschijnlijk hoe grote delen van de delta er voor de ontbossing en inpoldering uitzag. Er zijn geen oorspronkelijke oerbossen over in de delta. Het areaal waar deze bossen zich tegenwoordig kunnen ontwikkelen is klein. Er is weinig getijdenwerking door de deltawerken en binnendijks is er te weinig dynamiek. Alleen langs de oude maas, dat weer in verbinding staat met de Nieuwe Waterweg kunnen zich natuurlijke Wilgenvloedbossen ontwikkelen. Sinds de tweede helft van de twintigste eeuw worden verschillende buitendijkse grienden aan hun lot overgelaten en ontstaan natuurlijke bossen. De mooiste bossen bevinden zich dicht onder de rook van Rotterdam. De terugkeer van zomerklokjes, Europese bevers, ree├źn, lepelaars en de kwak laat zien dat de natuurwaarden toenemen. In het voorjaar wordt de bosbodem bedekt met een laag gele bloemen van de spindotterbloem. Tijdens hoogwater komen een groot aantal planten met bloemen en al onderwater te staan om bij laagwater weer tevoorschijn te komen.

Nikon d700 en 14-24mm bij 1/100 iso 400 f14
Recent