Oktober 2013

Article text
Tarantula

Although it always looks like there are more spiders in autumn, they’re merely full-grown and aren’t overlooked as easily. Just the other day my daughter found a nice big spider (5cm!) in the garden. A quick look in the guidebooks led me to a female four-spot orb-weaver spider (Araneus quadratus). The females of the species can become quite large, they come in different colours and can even (gradually) adapt their colour to their surroundings. This one was a gold-yellow variation. To get a higher magnification I used a macro lens with a 50mm lens reversed and attached to the end using so-called step-down rings. This works like a highly corrected magnifying glass.

Nikon d800 and 105mm f2.8 at f11 and a 50mm 1.8 lens iso 800
------------------------------------

Tarantula

Vaak wordt er gedacht dat er in de herfst meer spinnen zijn, ze zijn dan volgroeid en vallen alleen meer op. Mijn dochtertje vond een mooie grote spin in de tuin van wel 5cm! Even opgezocht en het gaat hier om een viervlekwebwielspin (Araneus quadratus). De vrouwtjes kunnen soms erg groot worden en zijn nogal variabel van kleur. Ze kunnen zelfs geleidelijk hun kleur aanpassen aan de omgeving. Dit exemplaar had een mooi goudgeel achterlijf. Ik heb een macrolens gebruikt met voorop een 50mm omgekeerd gemonteerd dmv zogenaamde step-down ringen. De 50mm werkt dan als een soort loupe voor extra vergroting.

Nikon d800 en 105mm f2.8 met f11 en een 50mm 1.8 lens iso 800
Recent