Life in Industry 2

Article text
Life in Industry 2

Landscapes are always in motion, especially industrial landscapes. The sandy grasslands in the port of Rotterdam, between large oil terminals and refineries are always changing, species come and species go. Wild geese have been here for years, and this year they seem to be everywhere.

Newcomers are also the so-called Tauros cattle, a project by the Taurus organization to reconstruct the extinct Aurochs (wild cattle) using old cattle breeds with wild characteristics and the DNA code of aurochs as a guide. These animals are used to keep grasslands open.

Nikon D800 and 200-400mm lens at f4
------------------------------------
Natuurindustrie

Landschappen zijn altijd in beweging, vooral industriƫle landschappen. Tussen de grote olieterminals en raffinaderijen in de haven van Rotterdam, liggen grote stukken braakland, vaak bloem- en soortenrijke graslanden en struwelen. Sommige delen lijken meer op natte duinvalleien. De laatste jaren zijn de ganzen bezig met een opmars, er broeden hier steeds meer brand- en grauwe ganzen.

Nieuwkomers sinds Mei zijn ook de zogenaamde Taurossen. Een project van de Taurus stichting, met als doel de Oerrund zo dicht mogelijk te benaderen. Hierbij worden oude koeienrassen met wilde kenmerken uit vooral Zuid-Europa gekruist, met Oerrund DNA als leidraad. De eerste kalfjes in de haven zijn al geboren. Deze dieren worden ingezet om een deelgebied te begrazen.

Nikon D800 en 200-400mm lens bij f4
Recent